Boer Zoekt Zwembad

|

Boer zoekt zwembad, een symposium over kansen en innovatieve technieken over inzet van groene energie.

Op 23 mei vond in Stiens het symposium plaats over de inzet van groene energie. Een symposium georganiseerd door Ekwadraat om mensen te informeren over de inzet van mest dat wordt omgezet in energie. Willem Gunneman was op uitnodiging en als rol van dagvoorzitter aanwezig. Van de vrij gekomen energie kunnen ze in It Gryn in Stiens een buiten zwembad verwarmen.

Niemand minder dan staatssecretaris Atsma van infrastructuur en milieu heeft een Green Deal gesloten met de vertegenwoordigers van de Nederlandse zwembaden over de verduurzaming van de bedrijfsvoering.

Jesper Schelling Producties verzorgde tijdens dit symposium de projectie, geluid en de verlichting. Het was een erg geslaagd evenement en wij hopen in de toekomst vaker voor Ekwadraat iets te kunnen betekenen op het gebied van audiovisuele ondersteuning.